Copyright © 2020 GERI s.r.o. All rights reserved.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Sklenené sprchové zásteny pevné sa dodávajú ako pevný samostatný sklenený panel alebo ako súbor viacerých pevných panelov.

 

Sklenené sprchové zásteny sa najčastejšie osádzajú na podlahe do u profilu  a bodovo do bočnej steny. Ostatné bočné hrany sú len tmelené bez použitia líšt a profilov.

Najčastejšie je sklo zásteny navrhnuté z voľnou hornou hranou ktorú je potrebné zavetriť proti možným horizontálnym silám do bočnej alebo protiľahlej steny alebo prípadne do stropu.

Zavetrovacia výstuha je statickým prvkom ktorý je potrebný pre Vašu bezpečnosť ako aj bezpečnosť interiéru a zariadenia kúpeľne. Pokiaľ je sklo sprchovacej zásteny vysoké až po strop bočné kotvenie ako aj zavetrovaciu výstuhu nahrádza stropný kotviaci profil skla.

 

Všetky sprchovacie zásteny dodávame zhotovené presne na mieru z bezpečnostného kaleného skla hrúbky 8 mm. V prípade sprchových zásten väčších rozmerov alebo nezvyčajne kotvených v atypických situáciách alebo na výslovnú žiadosť zákazníka je možné použiť aj sklo hrúbky 10 alebo 12 mm.

Sklenené sprchovacie zásteny osádzame najčastejšie do malého U na podlahe a len bodovo ku bočnej stene pričom špára skla steny je hĺbkovo tmelená.

 

Spodnú hranu skla je možné osadiť aj v prevedení len na špáru s následným tmelením ale toto riešenie je síce krajšie ale jednoznačne menej pevné pokiaľ by sa stala v sprchovom priestore nepredvídaná udalosť ako napríklad pošmyknutie na rozliatom šampóne. Kalené sklo v hrúbke 8 mm Vás bezpečne podrží ale tmelený spoj na podlahe je najslabším článkom riešenia. Preto uprednostňujeme osadenie na podlahe do U.

 

Horné zakončenie skla môže byť do stanovenej výšky napr. 2000mm alebo inej s tým , že je následne potrebné voľný roh skla zavetriť z bezpečnostných dôvodov niektorých zvoleným typom výstuhy alebo je možné sklo potiahnuť až po strop kde je toto ukotvené v U alebo bodovo. Všetko záleží na výbere preferencií klienta.