Sklenené posuvné dvere

popis a ukážky našich realizácií

Sklenené posuvné dvere sú veľmi praktickou, priestor šetriacou alternatívou dvier ktoré vedia funkčne uzatvoriť dverný otvor a tento pritom ponechávajú otvorený prestupu denného svetla. Sklenené posuvné dvere pri otváraní a zatváraní, nezaberajú takmer žiadne miesto. Schopnosť šetriť priestor v spojení s výnimočnosťou a originalitou vzhľadu bezrámoveho skleneného dverného krídla vám nevedia ponúknuť žiadne z iného materiálu vyrobené posuvné dvere. Celosklené posuvné dvere je samozrejme možné montovať aj do vstavaných stavebných púzdier ale u nás zastávame názor, že takéto naozaj pekné dvere je škoda ukrývať do steny. Pre naše sklenené posuvné dvere používame výhradne kovanie ktoré je dostatočne robustné a bolo vyvinuté pre sklo a pre zaťaženia spojené s používaním sklenených posuvných dvier. Na kotvenie posuvného systému dvier používame vždy najvyššiu radu ukotvenia prostredníctvom chemických kotiev. Aktuálne je takmer v každej novej inštalácií posuvných dvier použité trendové dobrzďovanie a doťahovanie pohybu dvier ktoré umocňuje dojem hodnotnosti výsledného zakúpeného produktu.

sklenene posuvne dvere 163

Fotogaléria realizácií
sklenených posuvných dvier

Popis sklenených posuvných dvier

sklenene posuvne dvere 137

Druhy sklenených posuvných dvier

Sklenené jedno a dvojkrídlové posuvné dvere bývajú umiestnene s vopred určeným presahom pred stavebným otvorom ktorý majú uzatvárať. V našich realizáciách najčastejšie volíme presah skla vo veľkosti 40 mm. 40 mm presah skla sa nám praxou osvedčil ako najvhodnejší jednak pre dostatočné uzatvorenie priestoru ako aj pre zachovanie diskrétnosti a intimity za zatvorenými matnými dverami. Vzdialenosť dverného krídla od steny je rôzna podľa použitého posuvného systému v rozsahu 9 mm až 25 mm. Sklenené dverné krídlo je celou váhou zavesené na pojazdovej koľajnici posuvného systému. Pre svoj posuvný pohyb sklenené dvere nepotrebujú na podlahe žiadnu vodiacu koľajnicu či drážku. Jediným prvkom na podlahe je malé podlahové vodítko ktoré je umiestnené na okraji ostenia otvoru kde svojim tvarom písmenu U zabezpečuje vedenie posúvania skla dvier popri stene. V súčasnosti najčastejšie našim klientom montujeme posuvný systém od spoločnosti GEZE Levolan ktorý má vynikajúcu svetlú výšku systému ktorá je len 50 mm. V systéme je ukryté úplne všetko. Nič netrčí, nič neruší čistý pohľad na dvere. Druhým často dodávaným systémom je cenovo priaznivejší systém Klasik so svetlou výškou krytu 105 mm ktorý máme v ponuke od počiatku našich montáži sklenených konštrukcií. Je to klasický robustný systém ktorý veľmi veľa vydrží a má veľkú nosnosť. Vďaka histórii môžeme spoľahlivo potvrdiť jeho naozaj dlhodobú spoľahlivosť. Ďalším posuvným systémom je celonerezový pohľadový posuvný systém ktorý sa svojím vzhľadom a tech poňatím nedá z nijakým iným systémom zameniť. V prípade záujmu máme možnosť dodať aj iné posuvné systémy či už mechanické ako aj automatické. Ak budete žiadať napríklad Dormu Muto Comfort pretože je to známa značka a máte ju určenú od architekta v projekte stavby. Žiaden problém. Posuvné systémy sú v poslednom období často dopĺňané o dobrzďovanie pohybu dvier ktoré je často pomenúvané ako soft stop alebo duo soft stop. Dobrzďovanie ako príplatkový doplnok zvyšuje užívateľský komfort a dojem z hodnotnosti produktu. V prípade dvojkrídlových dvier je v ponuke aj možnosť synchronizácie pohybu dvier.

Napíšte nám

Napíšte nám svoje zadanie na nezáväznú cenovú ponuku alebo nám pošlite správu.

Copyright © 2007 - 2019 GERI s.r.o. All rights reserved​.