Copyright © 2020 GERI s.r.o. All rights reserved.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Sklenené bezrámové zábradlie je v súčasnosti veľmi často používaným prvkom modernej architektúry budov. Takmer v každej novostavbe postavenej v súčasnom modernom štýle ktorý reprezentuje priestrannosť a presvetlenosť priestorov v spojení s čistotou prevedenia detailov a minimalizmom je použité ako zábradlie sklo. 

 

Sklenené zábradlie svojou priezračnosťou umožňuje si naplno užívať ničím nerušené výhľady z terás a balkónov rodinných domov a bytov. Spojením kvalitného lepeného bezpečnostného skla a konštrukčne dokonalých kotviacich prvkov je možné pre zákazníka dodať exkluzívny a bezpečný produkt ktorý sa mnohokrát stáva vedúcou dominantou interiéru alebo neprehliadnuteľným prvkom exteriéru.

 

Svojim hladkým povrchom a  lesklým vzhľadom sa sklené zábradlie nadá porovnať so žiadnym iným zábradlím. Vhodným zakomponovaním skleneného zábradlia do celkového vzhľadu budovy kde je možné naplno využiť možnosti  lesku, odrazov a dokonale hladkého povrchu skla je možné zásadným spôsobom dotvoriť vzhľad každej nehnuteľnosti.​ 

Sklenené samonosné zábradlie najčastejšie dodávame kotvené prostredníctvom terčov ukotvených do konštrukcie schodiska alebo do galérií.

 

Kotviace terče sú dodávané v rôznych veľkostiach ako aj druhoch povrchov. Najčastejšej bývajú terče celonerezové v kruhovom ale niekedy aj štvorcovom tvare. Výška podstavy terča určuje vzdialenosť odstupu skla od steny. Odporúčame uvažovať s minimálne 20 a viac mm vzdialenosťou.

 

Dostatočných odstupom skla od steny, bude občasné umývanie skla, v tomto priestore predsa len jednoduchším. Pri návrhu odstupu sa nesmie zabudnúť na dodržanie normy ktorá predpisuje maximálnu možnú medzeru medzi pochôdzou podlahou pri zábradlí a konštrukciou zábradlia resp. jeho výplňou ktorá nemá byť väčšia ako 50 mm.

Veľmi dôležitým parametrom je aj maximálna voľna medzera ktorá nesmie prekročiť 120 mm . V sporných resp. atypických situáciách a nezvyčajných tvaroch voľných otvorov v zábradlí je predpísaný tzv. skúšobný hranol predpísaneho tvaru ktorý nijakým spôsobom nesmie prejsť otvorom v zvislej konštrukcií zábradlia.

 

Druhým požívaným typom osadenia zábradlia je v líniových kotviacich profiloch. Zjednodušeným popisom je to vysoký najčastejšie hliníkový U profil do ktorého je hĺbkou osadenia cca 105 mm vsunuté sklo ktoré je následne prostredníctvom narážacích alebo skrutkovacích klinov zakotvené v požadovanej polohe a náklone. Pre sklenené zábradlie v líniovom kotvení platia rovnaké podmienky a pravidla bezpečnostných odstupov a medzier ako pre zábradlie kotvené na terčoch.