Copyright © 2020 GERI s.r.o. All rights reserved.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Pevné sklenené deliace steny vedia svojim bezrámovým prevedením veľmi elegantne a nenásilne priestor rozdeliť a pritom ho ponechať pre dopadajúce svetlo plne otvorený.

 

Objem prestupujúceho svetla ktoré poskytnú sklenené bezrámové steny Vám žiadna iná deliaca rámová konštrukcia neponúkne. Pevné sklenené steny používame pre trvalé neotvárateľné predelenie alebo uzatvorenie priestoru. Sklenené steny sú často aplikované aj ako pevne osadené paravány ktoré veľmi elegantne obmedzujú pohľad. 

 

Samostatnou skupinou deliacich stien sú steny ktoré vytvárajú funkčnú zábranu proti prepadnutiu. Takéto sklenené steny s funkciou zábrany sú na rozdiel od klasických stien zhotovené z lepeného kaleného alebo nekaleného skla ktoré aj v prípade rozbitia skla stále plnia svoju bezpečnostnú funkciu. Ak sklo z nejakého dôvodu praskne alebo sa rozbije sklenená stena vďaka bezpečnostnej fólií uprostred naďalej plní funkciu zábrany proti prepadnutiu.

Aby sa predišlo situácii, že sa rozbitá deliaca  stena vyšmykne z kotviacich prvkov je zvolený pre kotvenie skla týchto stien trochu iný typ kotvenia ktorý s touto možnosťou počíta

Sklenené steny osádzame najčastejšie do omietnutého finálne zhotoveného ostenia stavebného otvoru. Samotné kotvenie sklenenej deliacej steny je najčastejšie jednoducho len do podlahy a do pevného alebo vystuženého stropu.

 

Bočné a zvislé hrany skiel sú takmer vždy pohľadové tzv. priznané leštené, osadené bez rušivých rámov a líšt. Ak tieto zvislé lišty nie sú výslovným želaním zákazníka alebo podmienkou napríklad statiky konštrukcie zvisle kotvenie nepoužijeme vôbec. Správnym dimenzovaní hrúbky skla to nie je takmer nikdy potrebné.

 

V súčasnosti často používané znižovanie stropov sadrokartónom či kazetami doporučujeme konzultovať ešte pre začatím realizovania stavebných prác na strope. V prípade potreby kotvenia sklenených deliacich stien do stropu bez dostatočnej predprípravy môžu vzniknúť zbytočné komplikácie a zvýšené náklady na dodatočné vystužovanie stavebného otvoru resp. stropu.