Sklenené otváravé dvere

popis a ukážky našich realizácií

Sklenené otváravé a kyvné dvere dokážu veľmi elegantne priestor uzatvoriť, ale pritom tento ponechať otvorený voľnému prestupu denného svetla. Použitím kvalitného a rokmi osvedčeného kovania a kaleného bezpečnostného skla, sklenené otváravé dvere dokážu splniť aj najnáročnejšie požiadavky klienta na trvanlivosť a odolnosť.

Vďaka použitiu kaleného bezpečnostného skla je možné sklenené otočné dvere montovať na malé bodové kovanie, ktoré svojou nenápadnosťou umocňujú dojem vzdušnosti, svetlosti a výnimočnosti konštrukcie, ktorý nepocítite pri žiadnych dverách vyrobených z iných materiálov.

Sklenené otočné dvere sa najčastejšie osádzajú do omietnutého ostenia dverného otvoru, ale je možné osadiť ich aj do sadrokartónovej  priečky za pomoci vopred inštalovanej výstužnej konštrukcie. Ďalšou alternatívou sú sklenené otočné dvere osadené do zárubne, a to či už do klasickej oceľovej alebo do oblôžkovej drevenej alebo celohliníkovej, ktorá odoláva vlhkému prostrediu.

sklenene otvarave dvere 212

Fotogaléria realizácií
sklenených otváravých a kyvných dvier

Popis sklenených otváravých a kyvných dvier

sklenene otvarave dvere 156

Sklenené otváravé dvere do zárubne

Sklenené dvere do zárubní bývajú osadené na bočných otočných alebo v prípade tzv. slepých zárubní bez falca na kyvných pántoch. Sklenené dvere vieme osadiť aj do moderných ako aj starých oceľových zárubní.

Otočné pánty sú v prevedení montáže na otočný čap, čo je najstaršia verzia pántov vhodná pre použitie aj pre existujúce oceľové zárubne, alebo na montážnu platničku pántu, ktorá je umiestnená vo falci zárubne. Verziou pántu na montážnu platničku je záklap zárubne pohľadovo bez rušenia telom pántov dvier. Existuje aj riešenie pre omietnuté ostenia, pri ktorých chce zákazník dosiahnuť osadenie sklených dvier do falca s tesnením. Máme v ponuke zjednodušené hliníkové profilové L ale Z zárubne, ktorými je možné vytvoriť osadenie dvier s falcom a s dosadacím tesnením, ktoré je rovnaké ako pri oblôžkových zárubniach. 

Ovládanie sklenených dvier v zárubni je pri otočných dverách najčastejšie prevedené zámkom s kľučkou a vložkou alebo vo verzií zámku bez vložky. Samozrejme je možné dodať aj zámky s WC toaletných uzáverom s indikáciou stavu, prípadne len Fab vložky s gombíkovým uzatváraním namiesto kľúčového. Pri výbere zámkov treba vždy brať ohľad na možnosť prípadného núdzového otvorenia dvier náhradným kľúčom, alebo v prípade WC uzáverov vybrať uzamykací systém, ktorý umožní núdzové odomknutie zámku napríklad mincou. Pri slepých zárubniach s kyvnými dverami sa ako ovládanie dvier najčastejšie používa madlo v mnohých tvarových a rozmerových verziách. 

Pri ovládaní sklených dvier madlom sa na dverách nenachádza žiadna jazýčková strelka zámku, ktorá by dvere blokovala v uzatvorenej polohe. Z toho dôvodu do falca dvier osádzame guličkovú zarážku s pružinou. Pri uzatváraní dvier hrana skla guličku zatlačí, prejde popri zatlačenej guličke, kde ďalej následne uvoľní tlak na guličku a táto svojim vysunutím zatvorené krídlo pridŕža. Veľmi jednoduché elegantné takmer nehlučné riešenie ako sklenené dvere z madlom udržať v uzatvorenom stave.

sklenene otvarave dvere 16

Sklenené dvere do omietnutého ostenia

Sklenené dvere do omietnutého ostenia stavebného otvoru sú osádzane na bočných otočných pántoch, alebo ešte častejšie na rohových otočných pántoch.

Pri osadení dvier na jednoduché bočné otočné pánty sú tieto sklenené dvere jednostranne otočné a vtedy sú obvykle ovládané zámkom s kľučkou. Pri použití guličkovej zarážky s dorazom je možné aj pre tento typ sklených dvier dosiahnuť ovládanie madlom.

Druhou skupinou bočných alebo rohových pántov sú pánty kyvné tzv. lietačkové pánty s mechanickým alebo mechanicko / hydraulickým tlmením chodu dvier. Aretáciu dvier v uzatvorenej polohe zabezpečujú otočné lietačkové pánty vačkovým mechanizmom ukrytým v tele pántu. Takmer všetky kyvné pánty majú vlastnosť, pri ktorej je možné dvere zablokovať v otvorenom stave na jednej aj druhej strane dverného otvoru. Najstarším používaným typom samozatváracieho mechanizmu dvier bolo použitie do podlahy zarezaného, podlahového samozatvárača s mechanicko hydraulickým tlmením chodu. Použitie tohto typu mechanizmu ľahko rozoznáte tým, že je v oblasti pántu na podlahe väčší nerezový kryt, pod ktorým sa nachádza mechanizmus samozatvárača. Modernejšou verziou spodných samozatváracích tzv. lietačkových rohových otočných pántov je použitie pántov, ktoré majú všetku mechaniku ako aj hydrauliku uzatvorenú v tele pántu. Tento typ pántov má jednoduchú montážnu pätku, ktorá sa plytko (40 mm) vŕta do podlahy.

Ovládanie otočných sklených dvier je najčastejšie prevedené zámkom s kľučkou a vložkou alebo vo verzií zámku bez vložky. Samozrejme je možné dodať aj zámky s WC toaletných uzáverom s indikáciou stavu, prípadne len Fab vložky s gombíkovým uzatváraním namiesto kľúčového. Pri výbere zámkov treba vždy brať ohľad na možnosť prípadného núdzového otvorenia dvier náhradným kľúčom alebo v prípade WC uzáverov vybrať uzamykací systém, ktorý umožní núdzové odomknutie zámku napríklad mincou.

sklenene otvarave dvere 181

Sklenené kyvné dvere dvojkrídlové

Sklenené dvere dvojkrídlové, osádzame najčastejšie do omietnutého ostenia na kyvné tzv. lietačkové pánty. Kyvné pánty môžu byť bočné alebo rohové s mechanickým alebo mechanicko / hydraulickým tlmením chodu dvier. Aretáciu dvier v uzatvorenej polohe zabezpečujú samotné kyvné pánty vačkovým mechanizmom ukrytým v tele pántu. Takmer všetky kyvné tzv lietačkové pánty majú vlastnosť pri ktorej je možné dvere ponechať zablokované v otvorenom stave na jednej aj druhej strane dverného otvoru. Najstarším používaným typom samozatváracieho mechanizmu dvier bolo použitie, do podlahy zarezaného, podlahového samozatvárača s mechanicko hydraulickým tlmením chodu. Použitie tohto typu mechanizmu ľahko rozoznáte tým , že je v oblasti pántu na podlahe väčší nerezový kryt pod ktorým sa nachádza mechanizmus samozatvárača. Modernejšou verziou spodných samozatváracích tzv. lietačkových rohových otočných pántov je použitie pántov ktoré majú všetku mechaniku ako aj hydrauliku uzatvorenú v tele pántu. Tento typ pántov má jednoduchú montážnu pätku ktorá sa plytko (40 mm) vŕta do podlahy. Ovládanie sklenených dvojkrídlových dvier ja takmer vždy madlom ktorého rozmery a tvary sú v ponuke v mnohých verziach a záleží len na osobných preferenciach.

Napíšte nám

Napíšte nám svoje zadanie na nezáväznú cenovú ponuku alebo nám pošlite správu.

Copyright © 2007 - 2019 GERI s.r.o. All rights reserved​.