Sklo do sprchy

Sprchové dvere

Sklenené sprchové dvere sú dodávané ako jednoduché otočné dvere do niky boxu. Spoločnou vlastnosťou všetkých sklenených sprchových dvier je čistota a elegancia prevedenia zhotovenej konštrukcie bez použitia bočných líšt a profilov. Kalené bezpečnostné sklo je kotvené do bočných stien len bodovo. Používame len kvalitné a časom overené kovanie. Vďaka jednoduchosti celej sklenenej sprchovej konštrukcie je hneď zrejmé, že s údržbou to nebude rozhodne tak zlé ako to býva často pri konštrukciách rámových. Sprchové dvere sú najčastejšie osadené na bočných otváracích pántoch typu stena/sklo. Veľké množstvo verzií povrchov kovania a konštrukčných variant a tvarov pántov poskytuje veľké možnosti a predpoklad splnenia každej požiadavky klienta.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Galéria realizácií sprchových dvier

Sprchové kúty a steny

Sklenené sprchové kúty a steny s dverami, sú dodávané ako kombinácia sklenených otočných dvier a jedného či viacerých pevných fixných panelov. Spoločnou vlastnosťou všetkých sklenených sprchových kútov s otváracími dverami je čistota a elegancia prevedenia zhotovenej konštrukcie bez použitia bočných líšt a profilov. Kalené bezpečnostné sklo je kotvené do bočných stien len bodovo. Pre naše sprchové kúty používame len kvalitné a časom overené kovanie. Vďaka jednoduchosti celej sprchovacej bezrámovej konštrukcie je hneď zrejmé, že s údržbou to nebude rozhodne tak zlé ako to býva často pri konštrukciách rámových. Vstupne dvere do sprchovacieho kútu sú v závislosti na zvolenom riešení konštrukcie sprchovej zásteny , najčastejšie osadené na bočných otváracích pántoch typu stena/sklo alebo v prevedení sklo/sklo. Veľké množstvo verzií povrchov kovania a konštrukčných variant a tvarov pántov poskytuje veľké možnosti a predpoklad splnenia každej požiadavky klienta. Pre sklenené sprchové dvere a sprchovacie boxy s dverami  používame kalené bezpečnostné sklo hrúbky 8mm a viac.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Galéria realizácií sprchových kútov a stien

Sprchové zásteny pevné

Sklenené sprchové zásteny pevné sú dodávané ako pevný nepohyblivý sklený panel ktorý vytvára zábranu pre striekajúcu vodu počas sprchovania. Sklenené sprchové zásteny sa najčastejšie osádzajú na podlahe len na vrstvu tmelu alebo do u profilu a bodovo alebo len na čistú tmelenú špáru do bočnej steny. Najčastejšie je sklo sprchovej zásteny navrhnuté z voľnou hornou hranou ktorú je z bezpečnostných dôvodov potrebné zavetriť proti možným horizontálnym silám do bočnej alebo protiľahlej steny. Zavetrovacia výstuha je statickým prvkom ktorý je potrebný pre vašu bezpečnosť ako aj bezpečnosť interiéru a zariadenia kúpeľne. Pokiaľ je sklo sprchovej zásteny osadené na celú výšku kúpeľne až po strop. Bočné kotvenie ako aj zavetrovaciu výstuhu nahrádza stropný profil. Všetky sklenené sprchovacie zásteny dodávame zhotovené na mieru z bezpečnostného kaleného skla hrúbky 8mm alebo 10mm. Sklo sprchovacej zásteny býva najčastejšie číre, alebo celoplošne matované. Pre kreatívnejších zákazníkov vieme zabezpečiť pieskovanie alebo digitálnu potlač vybraného vzoru. 

Galéria realizácií pevných sprchových zásten

Viac o sprchových dverách, kútoch a zástenách

Bezpečnosť sprchových konštrukcií

Všetky sklenené dvere dodávame z bezpečnostného kaleného skla. Bežnou prevádzkou sklenené dvere prakticky nie je možné rozbiť. Naraz ľudským či zvieracím telom dvere bez problémov ustoja nepoškodené. Pokiaľ by sa dvere predsa len podarilo rozbiť. Sklo dvier roztrhá na malé čriepky podobne ako pri bočných sklách na aute ktoré nedokážu spôsobiť veľké rezné zranenie. Deštrukcie skla na malé nerezavé úlomky je požadovanou vlastnosťou pri všetkých kalených bezpečnostných sklách.

Trvanlivosť sprchových kutov a zásten

V porovnaní s klasickými drevenými dverami sú sklené dvere výrazne odolnejšie. Sklo použité v sklených dverách ma prakticky neobmedzenú životnosť , takže pre životnosť celku bude hrať hlavnú rolu použité kovanie. Robustnosť kovania a kvalita jeho vnútorných komponentov je kľúčová. Pre všetky sklenené dvere používame len osvedčené kovanie ktoré vie spoľahlivo fungovať po mnoho rokov a aj po uplynutí záruky bude ďalej spoľahlivo slúžiť.

Dizajn sprchových kútov a zásten

Všetky celosklené dvere sú originálom vyrobeným na mieru pre konkrétneho zákazníka. Vďaka tomu vieme uspokojiť prakticky každého záujemcu o produkt. Sklené dvere majú mimoriadny prestup svetla ktorý je možné výhodné využiť na presvetlenie tmavších priestorov alebo chodieb. Sklenené dvere najčastejšie dodávame v štyroch základných typoch výsledného vzhľadu skla. Prvým druhom je sklo číre, druhým sklo celoplošne matované leptaním. Tretím je sklo s aplikovaním vzorového pieskovania a posledným je sklo s digitálnou potlačou vzoru.

Montáž sprchových dvier, kútov, zásten

Sklenené dvere na mieru montujeme po celom Slovensku už 21 rokov. Za toto obdobie sme nadobudli vďaka rôznym situáciám mnohé skúsenosti ktoré môžeme zúročiť pre ďalších klientov. Sklenené dvere pre vás vieme dodať ako úplnú dodávku na kľuč od zamerania, návrhu až po našu odbornú montáž. Alebo vieme sklené dvere dodať v rôznych rozpracovaných štádiách pri ktorých vie klient ušetriť. Sklenené dvere patria k jednoduchým produktom ktoré šikovnejší domáci majster dokáže podľa nákresu a inštrukcií namontovať aj sám.

Kompletné dodávky a montáže sklenených bezrámových konštrukcií na mieru po celom Slovensku.

Kontaktujte nás