Odstúpenie od zmluvy

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Formulár ostúpenia od zmluvy, ktorý je k dispozícií na stiahnutie, obsahuje aj poučenie o odstúpení od zmluvy.

 

Formulár odstúpenia od zmluvy.pdf

Formulár odstúpenia od zmluvy.docx

×
Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie