Kontakt

GERI s.r.o.

Janova Lehota 270

966 24  Janova Lehota

 

IČO: 36 787 191

DIČ: 2022387389

IČO DPH: SK2022387389  

 

Bankové spojenie: 2621756993/1100

IBAN: SK8411000000002621756993

BIC kód/SWIFT: TATRSKBX

Prevádzkovateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Banská Bystrica odd.: Sro, vložka číslo 13171/S

Orgán dozoru:
Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadený miestne príslušný inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, internetová stránka: https://www.soi.sk/.

 

Zodpovedná osoba za e-shop: Richard Gergel

Prijímanie objednávok cez e-shop: nonstop

Tel:

+421 907 207 307 - e-shop objednávky, zákaznícka podpora, reklamácie

+421 904 038 128 - vedenie spoločnosti, realizácie konštrukcií, individuálne cenové ponuky 

E-mail: 

geri@geri.sk

geri.sro@hotmail.com 

×
Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie